ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ

Öğrenci Sayıları

 

Programın Adı 2020 2021 2022 2023
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 39 40 50 26
Antrenörlük Eğitimi 44 50 50 50
Rekreasyon 37 50 50 50
Toplam 120 140 150 126

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

 

Uluslararası Öğrenci Sayıları

 

Programın Adı 2020 2021 2022 2023
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 1 2 3 0
Antrenörlük Eğitimi 4 10 3 0
Rekreasyon 1 2 0 0
Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği 6 14 6  0

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

 

Mezun Sayıları

 

Programın Adı 2020 2021 2022 2023
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 34 27 36 44
Antrenörlük Eğitimi 29 35 45 22
Rekreasyon 21 26 35 17
Toplam 84 88 116 83

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

 

Kontenjanların Doluluk Oranı

Programın Adı 2020 2021 2022
Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Beden Eğitimi ve Spor Öğret. 40 39 1 97,5 40 40 0 100 50 50 0 100
Antrenörlük Eğitimi 50 44 6 88 50 50 0 100 50 50 0 100
Rekreasyon 50 37 13 74 50 50 0 100 50 50 0 100
Toplam 140 120 20 80 140 140 0 100 150 150 0 100
2023
Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

50 26 24 52
50 50 0 100
50 50 0 100
150 150 0 100

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

 

Taban/Tavan Puan Durumları

 

Programın Adı 2020 2021 2022 2023
Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 800,000 Barajı 800,000 Barajı 800,000 Barajı 800,000 Barajı
Antrenörlük Eğitimi 170 160 150 160
Rekreasyon 170 160 150 160

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

 

Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Bilgiler 2020 2021 2022 2023
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı 17 18 16 25
Öğrenci Sayısı 629 666 672 702
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 39 39 42 28,08

Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

 

Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları

 

Burs Adı 2020 2021 2022 2023
Öğle Yemeği Bursu 0 3 6 0
ÜNİYURT Barınma Bursu 0 0 0 0
Toplam 0 3 6 0

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

 

Akreditasyon Bilgileri

Programın Adı Akredite Eden Kurum Akreditasyon Süresi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği SPORAK 26/072023- 26/07/2025

 

Akran Değerlendirmesi Yapılan Program Sayısı

Programın Adı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Antrenörlük Eğitimi Rekreasyon

 

Çift Ana Dal Uygulayan Bölüm Sayısı

Program Sayısı 2023
Antrenörlük Eğitimi Rekreasyon

 

Yan Dal Uygulayan Bölüm Sayısı

Program Sayısı 2023
Antrenörlük Eğitimi Rekreasyon

 

Toplam Program Sayısı

Programın Adı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Antrenörlük Eğitimi Rekreasyon

 

Çift Ana Dal ve Yan Dal Uygulayan Program Sayısının Toplam Program Sayısına Oranı

Program Sayısı %66,67

 

 

Akran Değerlendirmesi Yapılan Program Sayısının Toplam Program Sayısına Oranı

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

Oran  % 100

AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ

Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı

 

Unvan 2020 2021 2022 2023
Prof. Dr. 1 1 1 1
Doç. Dr. 1 3 3 5
Dr. Öğr. Üyesi 7 5 7 4
Arş. Grv. 1 4 4 4
Öğr. Grv. (Ders Veren) 5 6 5 5
Öğr. Grv. (Uygulamalı)
Toplam 15 19 20 19

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

 

Hizmet içi Eğitime (Eğiticilerin Eğitimine) Katılan Akademik Personel Sayıları

 

Düzenleyen Birim 2020 2021 2022 2023
Rektörlük 15 16 16 19
Akademik Birim  
Toplam 15 16 16 19

 

Hizmet içi Eğitime (Eğiticilerin Eğitimine) Katılan Akademik Personel Sayılarının Toplam Öğretim Elemanı Sayısına Oranı

Oran  % 100

 

Güncellenme Tarihi: 29/03/202

Tamamlanan Proje Sayıları

Proje Kaynakları 2020 2021 2022 2023
B.A.P. 1 1 1 2
TÜBİTAK
Toplam 1 1 1 2

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

 

Lisansüstü Tezlerden/Projelerden Üretilen Yayın Sayıları

Proje 2022 2023
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans 3 2
Doktora
Toplam 3 2

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

 

Üniversite-Özel Sektör İş Birliği ile Düzenlenen Faaliyet Sayısı

 

2020 2021 2022 2023
1

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

 

Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri

Yayın Türü 2020 2021 2022 2023
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 2 4 22 18
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 2 7 2 7
WoS endeksinde Atıf Sayısı 3 5 106 102
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 3 2 3 5
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 5 6
Kitap 2
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) 3 3 3 6
Google Scholar h-endeksi (ortalama) 6,8 7.2
Öğretim Elemanlarının Uluslararası Atıf Sayısı 8

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

İDARİ PERSONEL VERİLERİ

İdari Personel Bilgileri

 

Kadro Unvanı 2020 2021 2022 2023
Fakülte Sekreteri 1 1 1 1
Bilgisayar İşletmeni 2 2 3 4
Memur 1 1
Teknisyen
Yardımcı Hizmetler 1 2 2 2
Sürekli İşçi 4 4 4 4
   Sözleşmeli İşçi 1 2 0
Toplam 9 11 12 12

 

Dış Paydaşlarla Yapılan Toplantı Sayısı

Toplantı Sayısı 2

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

 

FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ

Birim Hizmet Alanları

Alan Adı Sayı Alan (m2)
Derslik 11 878,88
Toplantı, Semir ve Konferans Salonu 1 130
Sosyal Alanlar 1 190
Diğer Alanlar 1,186,005m2
Toplam 13 12,875 m2

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

 

Teknolojik Cihaz Bilgileri

 

Teknolojik Kaynak Adı 2020 2021 2022 2023
Masaüstü Bilgisayar 47 47 47 49
Dizüstü Bilgisayar 26 26 26 26
Tablet Bilgisayar 0 0 0 0
Projeksiyon 16 16 16 16
Slayt Makinesi 0 0 0  0
Akıllı Tahta 0 0 0  0
Mikroskop 0 0 0  0
Yazıcı 19 24 26  26
Fotokopi Makinesi 3 3 3  3
Tarayıcı 8 8 8  8
Faks 1 1 1  1
Sunucu 0 0 0  0
Yazılım 1 1 1  1
Tepegöz 1 1 1  1
Barkod Okuyucu 1 1 1  1
IP Kamera 0 0 0  0
Switch-Router 0 0 0  0
Baskı Makinesi 0 0 0  0
Fotoğraf Makinesi 0 0 0  0
Kamera 3 3 3  3
Televizyon 4 4 4  4
Müzik Seti 2 2 2  2
Optik Okuyucu 0 0 1  1
Santral 1 1 1  1
Toplam 133 136 139  141

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

 

DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ

Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri

 

Personel/

Öğrenci

Bilgiler 2020 2021 2022 2023
Personel Gelen Personel —- —- —- 1
Giden Personel —- 2 4 3
Öğrenci Gelen Öğrenci 0 14 0 0
 Giden Öğrenci 0 0 0 1

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

Erasmus Değişim Programına Katılan Öğretim Elemanı Sayısı

Öğretim Elemanı Sayısı       3

 

Erasmus Değişim Programına Katılan Öğretim Elemanı Sayısı

Oran       %15

 

MEMNUNİYET ANKETLERİ

Memnuniyet Düzeyi

 

Paydaş Adı 2020 2021 2022 2023
Öğrenci 71,28 65,7 73,13 65,36
Akademik Personel 73,28 75,24 75,24 72,14
İdari Personel 72,53 64,89 73,13 76,35
Dış Paydaş
Mezun
Eğitsel Performans

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

 

ETKİNLİK VERİLERİ

Halka Açık Sosyal Etkinlikler

 

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023
Kişisel Sergi
Karma Sergi
Konferans 1 1
Konser 3 5 3
Sporsal faaliyetler 1 2 10 6
Toplam       7

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

 

Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler

 

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023
Ağaç Dikme 3 1
Doğa yürüyşü 5 3
Toplam 8 4

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

 

Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler

 

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023
Turnuva organizsayonu 10 3
Atölye Çalışması
Seminer 1 1 1 4
Teknik Gezi
Toplam 1 1 11 7

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

 

Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler

 

Etkinliğin Türü 2020 2021 2022 2023
Toplam      

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

 

Mezunlara Yönelik Etkinlikler

 

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023
Mezunlar Sergisi
Piknik, Yemek, Buluşma vb. 1 1 1 1
Toplam      

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

 

Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023
Çalıştay / Kongre / Sempozyum 2 1 4 1
Panel / Konferans / Söyleşi 3
Eğitim Programı / Kurs / Seminer 1 1
Atölye ve Proje Çalışmaları
Yarışma 4 3
Film / Belgesel Gösterimi
Konser / Dinleti
Sergi 1
Tiyatro 1 1 1
Festival / Şölen / Şenlik 2
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı
Gezi / Teknik Gezi 6
Toplam 3 2 8 15

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

 

Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler

 

  Ulusal Uluslararası
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Döner Sermaye Protokolleri
Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar) 1 2 5 2 1 2 5 1
Etkinlikler (Seminer, Konferans, Çalıştay vb.) 1 1 2 5 1 1 2 5

Güncellenme Tarihi: 29/03/2023

 

29 Mart 2023, Çarşamba 191 kez görüntülendi