SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 

Öğrenci İşleri Birimi

1. Öğrenci Belgesi, Hazırlık Belgesi, Transkript vb.

2. Talepleri Ders Kaydı Yenileme İşlemleri

3. Öğrenci Disiplin İşlemleri

4. Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemi

5. Özel Öğrenci İşlemleri

6. Yatay Geçiş İşlemleri

7. Çift Anadal Başvuru İşlemleri

8. Öğrenci Kimlik Kartı Talebi

9. Önceki Öğrenimin Tanınması ve İntibak İşlemleri

10. Mezuniyet İşlemleri

11. Tek Ders Sınavı İşlemleri

12. Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri

13. Mazeret Sınavı İşlemleri

 

Personel İşleri Birimi

1. Göreve Başlama İşlemleri

2. Görevden Ayrılma İşlemleri

3. Tebliğ Yazıları ve Duyurular

4. Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşlemleri

5. Hastalık İzni İşlemleri

6. Personel Gelen ve Giden Evrak İşlemleri

7. Akademik Personel Alımı

8. Doğum Öncesi ve Sonrası İzin İşlemleri

9. Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı

10. Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı

11. Vekaletli İzin İşlemleri

12. Yurtdışı İzin İşlemleri

13. Disiplin İşlemleri

14. Mazeret İzni İşlemleri

15. Ücretsiz İzin İşlemleri

16. Sürekli İşçi Puantaj İşlemleri

 

 Tahakkuk Birimi

1. 14 Günlük Maaş Farkı

2. Bütçe Hazırlama İşlemleri

3. Ek Ders Ödemesi İşlemleri

4. Haftalık Ders Programının Ek Ders Hesaplama Sistemine Girilmesi

5. Giyecek Yardımı İşlemleri

6. Kişi Borcu İşlemleri

7. Personel Maaş İşlemleri

8. Satın Alma İşlemleri

9. Geçici Görev Yolluğu İşlemleri

 

 Taşınır Kayıt Birimi

1. Nakil Giden Malzemeler ile İlgili Devir İşlemleri

2. Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri

3. Tüketim Çıkış İşlemleri

4. Mal Teslim Alma İşlemleri

5. Zimmet Verme İşlemleri

6. Zimmetten Düşme

7. Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri

8. Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İşlemleri

9. Satın Almada Taşınır Girişi

 

 

23 Kasım 2022, Çarşamba 182 kez görüntülendi