Afyon Kocatepe Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Vizyonu:

Spor Bilimleri alanında Ülkemiz ve Dünya üniversiteleri ile işbirliği içerisinde olan ve rekabet edebilen, evrensel nitelikte bilgi üreten, özgür düşünen, kendine güvenen, üstün nitelikli  bireyler yetiştirmektir.

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Misyonu:

Spor Bilimleri Fakültesi olarak, çağın gereksinimlerine uygun bilgi üreten, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın, insani değerlere ve sağlığına önem veren, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek, sorumluluk sahibi, spor bilimlerine ve performans sporuna hizmet eden, milli ve manevi değerlere sahip elemanlar yetiştiren bir kurum olmaktır.

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Hedeflerimiz:

1. Fakültemizde Akreditasyon Süreçlerinin Tamamlanması (H.1.1.*)
Başvuru sürecinde olan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümümüzün akreditasyon süreçlerinin 2022
yılı sonuna kadar başarılı bir şekilde tamamlanıp akredite olmalarından sonra Antrenörlük ve Rekreasyon
bölümlerimizin de öz değerlendirme raporları doğrultusunda akreditasyon süreçlerinin başlatılması
hedeflenmektedir.

2. Uluslararası Öğrenci Sayısının Arttırılması (H.1.3.*)
2021 eğitim öğretim yılı itibariyle 8 olan uluslararası öğrenci sayımızın artırılması hedeflenmektedir.

3. Proje ve Web of Science Yayın ile Atıf Sayılarının Arttırılması (H.2.1.*)
2021 eğitim öğretim yılı içerisinde Fakültemiz öğretim elemanlarının Web of Science yayın sayısı …, atıf
sayısı … olup; 2021-2022 eğitim öğretim yılında bu sayıların mevcut sayıların üstüne çıkması
hedeflenmektedir. Ayrıca Fakültemizde yapılan proje sayılarının arttırılması hedeflenmektedir.

4. Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının Açılması (H.2.4.*)
Fakültemizde hali hazırda mevcut olan Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programına ek olarak;
Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programının da
açılması hedeflenmektedir.

5. Dış Paydaşlarla Birlikte Ortak Etkinliklerin Yapılması (H.3.1.*)
Öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamak adına dış paydaşlar ile ortak panel ve konferans gibi
etkinliklerin düzenlenmesi, dış paydaşlardan olan iş insanları, eski sporcular ve spor insanları ile öğrencilere
yönelik istihdamı ve kariyer planlaması adına panel ve konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi 2022
yılında hedeflenmektedir.

6. Hizmet Verilen İç Paydaşların Memnuniyetlerinin Yükseltilmesi (H.3.3.*)
Öğrenci, akademik ve idari personelin memnuniyet düzeyinin 2022 yılı sonunda arttırılması
hedeflenmektedir.

7. Bölümlerimizin Norm Kadrolarının Tamamlanması (H.4.2.*)
Fakültemizde olan ya da oluşacak norm kadro eksikliklerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

 

 

Hedeflere Yönelik Riskler

23 Haziran 2020, Salı 1219 kez görüntülendi