Afyon Kocatepe Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Vizyonu:

Spor Bilimleri alanında Ülkemiz ve Dünya üniversiteleri ile işbirliği içerisinde olan ve rekabet edebilen, evrensel nitelikte bilgi üreten, özgür düşünen, kendine güvenen, üstün nitelikli  bireyler yetiştirmektir.

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Misyonu:

Spor Bilimleri Fakültesi olarak, çağın gereksinimlerine uygun bilgi üreten, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın, insani değerlere ve sağlığına önem veren, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek, sorumluluk

sahibi, spor bilimlerine ve performans sporuna hizmet eden, milli ve manevi değerlere sahip elemanlar yetiştiren bir kurum olmaktır.

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Hedeflerimiz:

 

1. Programların niteliğini sürekli iyileştirmek (Hedef 1.1.*)

a) 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı içerisinde, Antrenörlük Bölümünde 6+2, Rekreasyon Bölümünde de 7+1 Eğitim Öğretim müfredat programına geçilmesi hedeflenmektedir.

b) 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı içerisinde Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon bölümlerinin akreditasyon süreçlerinin başlatılması hedeflenmektedir.

 

2. Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek (Hedef 1.2.*)

2024-2025 Eğitim Öğretim yılı içerisinde akademik personelimize istatistik, analiz ve ölçme ve değerlendirme konularına ilişkin en az 2 hizmet içi eğitim kurslarının planlanması hedeflenmektedir.

 

3. Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak (Hedef 1.3.*)

Fakültemiz öncülüğünde kurulan ”International Journal of Football Science” adında uluslararası 1 derginin yayın hayatına kazandırılması hedeflenmektedir.

 

4. Mesleki Yeterlilik Sahibi ve Gelişime Açık Mezunlar Yetiştirmek (Hedef 1.4*)

a) Akademik ve mesleki açıdan model olmuş kişilerle Fakültemiz öğrencilerine yönelik en az 5 söyleşinin yapılması hedeflenmektedir.

b) Fakültemiz öğretim elemanlarının ve öğrencilerin birlikte 20 etkinlik yapması hedeflenmektedir.

 

5. Araştırmacı insan kaynağının yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesini artırmak (Hedef 2.1.*)

a) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde Web of Science tabanlı  yayın sayılarının 25’in üzerine çıkarılması hedeflenmektedir.

b) Fakültemiz araştırmacı insan kaynağının en az 3 projeye başvurularının yapılması hedeflenmektedir.

 

6. Bölgenin öncelikli alanlarına yönelik projeleri desteklemek (Hedef 2.2.*)

‘’Spor Kenti Afyonkarahisar’’ vizyonu önceliğinde gerçekleştirilen tesisleşme, planlama ve projelendirme sürecinde spor kampları için Afyonkarahisar şehrimize gelen profesyonel spor kulüplerinin

performans ölçüm testlerine destek vermek.

 

7. Lisansüstü programların nitelik ve niceliklerinin artırılması (Hedef 2.4.*)

2024-2025 Eğitim Öğretim yılı içerisinde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Doktora programının açılması hedeflenmektedir.

 

8. Dış Paydaşlarla İş Birliğini Artırmak (Hedef 3.1*)

a) Dış paydaşlarla çeşitli protokoller yapılarak, ihtiyaç duyulan alanlara yönelik eğitimler verilmesi, kamu kurum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliğinin gelişmesi hedeflenmektedir.

b) Dış paydaşlar ile sporculara, antrenörlere ve spor kulüplerine en az 3 eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

 

9. Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek (Hedef 3.2.*)

a) Fakültemiz mezunlarına ilişkin en az 2 etkinlik planlanması hedeflenmektedir.

b) Fakülte mezunlarımızdan kariyer sahibi olan mezunlarımız ile öğrencilerimize yönelik en az 2 Kariyer Günleri Söyleşisi planlamak hedeflenmektedir.

 

 

 

 

*:Afyon Kocatepe Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

2023-2024 hedeflere ilişkin riskler

 

GEÇMİŞ YILLARA AİT HEDEFLERİN GERÇEKLEŞME SONUÇLARI

2023

2022

23 Haziran 2020, Salı 1493 kez görüntülendi