Unvanı Ad Soyad                                           Birimi/Bölümü                                                   Görevi

Prof. Dr. Yücel OCAK                                     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği                  Başkan

Prof. Dr. Emel Funda TÜRKMEN                   Devlet Konservatuvarı/Sahne Sanatları                Üye

Prof. Dr. İbrahim MUTLU                               Teknoloji Fakültesi/Makine Eğitimi                        Üye

Prof. Dr. Abdurrahman Fatih FİDAN               Veteriner Fakültesi/Vet.Hek.ve Temel Bilimler      Üye

Doç. Dr. Hasan ÖĞÜNMEZ                            Fen Edebiyat Fakültesi/Matematik                      Üye

Doç. Dr. Mehmet YILDIZ                                Antrenörlük Eğitimi                                               Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yunus TORTOP                       Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği                   Üye

18 Şubat 2016, Perşembe 2514 kez görüntülendi